Bài toán cộng táo, chuối tưởng chừng đơn giản nhưng hầu hết người trả lời đều đưa đáp án sai. Gợi ý nhỏ là hãy tinh mắt khi giải bài toán này. 

bài toán, toán mẹo, giải toán

(sưu tầm)

 

CHIA SẺ